حسگر ها پیزوالکتریک چگونه کار می کنند

+2 رای

عملکرد دقیق طءوریک را می خاستم

پرسیده شد 14 مهر 1393 در تکنولوژی توسط wwolf (860 امتیاز)

1 پاسخ

+1 رای

همانطور که گفته شد سنسورهای پیزوالکتریک بر پایه اصل پیزوالکتریسیته استوار هستند. به این معنا که اگر یک ماده به عنوان مثال یک سرامیک، پیزوالکتریک باشد، وقتی تحت تاثیر فشار قرار می گیرد در سطح آن بار الکتریکی تولید می شود؛ یا وقتی در میدان الکتریکی قرار می‌گیرد تغییر شکل مکانیکی می یابد. این جابجایی بارهای الکتریکی را در شبکه اتمی یک کریستال پیزوالکتریک طبیعی، در پاسخ گویی به فشار را می توان در شکل 1 مشاهده می شود. دایره های بزرگ نشان دهنده اتم های سیلیکون هستند. در حالی‌که دایره های کوچک، نشان دهنده اتم های اکسیژن هستند. کوارتز کریستالی ، هم نـوع کریستال طبیعی یا کیفیت بالا و هم نوع تغییر یافته آن، از جمله مهمترین مواد پیزو‌الکتریک مورد دسترس، حساس و پایدار هستند.
enter image description here
http://medical-equipment-repair.blogsky.com/1392/02/15/post-15/

پاسخ داده شد 17 آبان 1393 توسط مهندس پورنگ (26,950 امتیاز)
...