سرعت آب رودخانه 5m/sوسرعت قایق نسبت به اب ساکن 10m/sاست.این قایق فاصله دو بندر درطول رودخانه به فاصله7/5kmرادر چه مدت رفته وبازمیگردد؟

+2 رای

باتوجه به سرعت نسبی پاسخ داده شود

پرسیده شد 5 آبان 1393 در موارد دیگر توسط M (100 امتیاز)

1 پاسخ

+1 رای

سلام قایق طی 500 ثانیه این فاصله را رفته وطی 1500ثانیه برگشته است بنابر این این قایق طی 2000ثانیه این مسافت را طی کرده است.

پاسخ داده شد 7 آبان 1393 توسط Dragon (10,310 امتیاز)
بازنگری شد 8 آبان 1393 توسط Dragon

خیلی ممنون.خودمم همین جوابو بدست اورده بودم.ولی بازم ممنون

خواهش میکنم

پرسشهای مرتبط

0 رای
2 پاسخ
69 بازدید
0 رای
1 پاسخ
60 بازدید
0 رای
0 پاسخ
26 بازدید
0 رای
3 پاسخ
366 بازدید
0 رای
0 پاسخ
39 بازدید
...