سلول های نگهبان روزنه چیستند؟

+1 رای

در مورد کارشانو شکل قرار گیری آنها در برگ توضیح دهید. با تشکر.

پرسیده شد 11 آبان 1393 در گیاه شناسی توسط حمید رضا (4,390 امتیاز)

1 پاسخ

+1 رای

سلول های نگهبان روزنه سلول هایی تمایز یافته از سلول های روپوست(اپیدرم)هستند.این سلول ها بر خلاف سلول های دیگر روپوست،کلروپلاست دارند و فتوسنتز می کنند.این سلول ها به صورت زوج دو تایی هستند و مانند دو لوبیا رو به روی هم قرار دارند.رشته های سلولزی به صورت شعاعی در دیواره ی سلولی این دو سلول قرار دارند.با جذب آب توسط این دو سلول،رشته های شعاعی از افزایش قطر آنها جلوگیری می کنند و موجب افزایش طول این دو سلول می شوند.با این میکانیسم روزنه باز میشود.با از دست دادن آب توسط سلول های نگهبان روزنه،این سلول ها به اندازه ی اولشان برمی گردند و روزنه بسته می شود.

پاسخ داده شد 15 آبان 1393 توسط حسین جهانی (480 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

0 رای
1 پاسخ
27 بازدید
0 رای
0 پاسخ
7 بازدید
پرسیده شد 5 ماه پیش در دانشگاه توسط Mohammadreza
+2 رای
3 پاسخ
102 بازدید
پرسیده شد 22 اسفند 1394 در ستاره شناسی توسط نیکومحمدی (40 امتیاز)
0 رای
1 پاسخ
77 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
24 بازدید
...