سوالی از فیزیک 4

+2 رای

سرعت اب رودخانه ای 6m/sاست .یک قایق سرعتش نسبت به اب ساکن 12m/sمی باشد.و میخواهد از یک نقطه از از یک طرف رودخانه عرض رودخانه راطی کند ودقیقا به نقطه مقابل خود برسد.اگر عرض رودخانه 600 رادیکال3 باشد قایق دقیقادر چه سمتی جهت بگیرد وبعد از چه مدتی به طرف دیگر خواهد رسید؟

پرسیده شد 14 آبان 1393 در موارد دیگر توسط M (100 امتیاز)

1 پاسخ

0 رای

مبحث سرعت نسبی از کنکور حذف شده است

پاسخ داده شد 24 آذر 1393 توسط Akhoundi (220 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+3 رای
1 پاسخ
426 بازدید
0 رای
1 پاسخ
21 بازدید
0 رای
0 پاسخ
12 بازدید
پرسیده شد 25 آبان 1393 در فیزیک کاربردی توسط ناشناس
0 رای
1 پاسخ
60 بازدید
+5 رای
2 پاسخ
51 بازدید
...