اسیدها و بازها

0 رای

چرا هم از باز ها و هم از اسیدها برای باز کردن مجرای فاضلاب استفاده میشود?

پرسیده شد 22 آبان 1393 در شیمی معدنی توسط زهرا

1 پاسخ

0 رای

چون هر دو خاصیت خورندگی دارند و میتوانند با آزاد سازی یون های فعال (یون هیدرونیوم در اسید و یون هیدروکسید در باز) با مواد واکنش داده و در آنها تغییر ایجاد کنند.

پاسخ داده شد 17 اسفند 1394 توسط ِD.amir (3,650 امتیاز)
...