چرا مزه ی غذای های خیلی سردو خیلی داغ رانمی فهمیم وآیا این موضوع به حس بویایی ربط دارد؟

0 رای

مزه ی غذای سردوداغ احساس نمی شود ای ن اتفاق به چه دلیلی روی می دهد

پرسیده شد 5 آذر 1393 در کالبد شناسی توسط ناشناس

1 پاسخ

0 رای

زیرا دمای بسیار زیاد یا بسیار کم بر روی حسگر های چشایی عمل نمیکنند .

پاسخ داده شد 28 بهمن 1394 توسط mobin79 (10,310 امتیاز)
...