مصرف بیش از حد پروتئین خطر تنگ شدن رگ ها را افزایش می دهد؟

–1 رای

اگر جواب مثبت است دلیل این عمل را بگویید.

پرسیده شد 14 آذر 1393 در موارد دیگر توسط ناشناس

1 پاسخ

0 رای

مصرف زیاد پروتیئن سبب ایجاد لخته های خونی در رگ ها می گردد (artery-blocking clots.) که می توانند در دراز مدت موجب انسداد رگ ها را فراهم سازد.
enter image description here
متن اصلی:
Researchers have gathered evidence that dangerous plaques in blood vessels can rupture by overproducing protein-digesting enzymes. Such ruptures can lead to artery-blocking clots. Almost everyone over age 60 has arterial plaque. Ruptures are what convert atherosclerosis from an indolent disease to a life-threatening emergency. The findings suggest ideas for diagnosing vulnerable plaques and developing new approaches to preventing and treating heart attacks and strokes by decreasing production of protein-destroying enzymes in vulnerable plaques or blocking their actions.

Dangerous plaques in blood vessels rupture by overproducing protein-busting enzymes
Date:
March 30, 2010
Source:
University of Washington
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/03/100329203543.htm
enter image description here
enter image description here

پاسخ داده شد 13 فروردین 1394 توسط مهندس پورنگ (26,950 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+2 رای
3 پاسخ
79 بازدید
+5 رای
5 پاسخ
381 بازدید
+5 رای
1 پاسخ
99 بازدید
+1 رای
0 پاسخ
35 بازدید
+2 رای
4 پاسخ
132 بازدید
...