چرا بیشترین قربانیان گازگرفتگی با کربن مونو اکسید در ایران، مردان هستند؟

+2 رای

با توجه به مطالب مندرج در حاشیۀ صفحۀ 98 کتاب شیمی 2 دبیرستان، بیشتر قربانیان گازگرفتگی مرد هستند، علت چیست؟ آیا ربطی به تفاوتهای فیزیولوژیک مردان و زنان دارد؟ یا خیر دلایل اجتماعی داشته و ریشۀ آن را باید در سبک زندگی جستجو کرد؟

پرسیده شد 17 آذر 1393 در کالبد شناسی توسط qkamiabi (120 امتیاز)

1 پاسخ

0 رای

این پدیده یک چیز تصادفی است و هیچ دلیل خاصی ندارد.

پاسخ داده شد 20 آذر 1393 توسط alim1380 (4,080 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+1 رای
1 پاسخ
32 بازدید
+1 رای
0 پاسخ
17 بازدید
0 رای
1 پاسخ
52 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
29 بازدید
0 رای
0 پاسخ
25 بازدید
...