یک سوال از تصاعد

+3 رای

سوال:مقاومت هوا ناچیز است و گلوله ای از ارتفاع360متری بدون سرعت اولیه سقوط می کند. اگر گلوله این مسیر را در 3 بازه ی زمانی مساوی و متوالی طی کرده باشد، مسافت های طی شده به ترتیب هر کدام چند متر است.

پرسیده شد 20 آذر 1393 در ریاضیات کاربردی توسط amirsadra (200 امتیاز)

1 پاسخ

0 رای

40,160,360

پاسخ داده شد 3 دی 1393 توسط مهندس پورنگ (26,950 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+2 رای
0 پاسخ
15 بازدید
+2 رای
0 پاسخ
17 بازدید
+8 رای
2 پاسخ
207 بازدید
+2 رای
2 پاسخ
248 بازدید
+2 رای
0 پاسخ
23 بازدید
...