شیمی تجزیه

0 رای

دوستان کسی این سوال رو میتونه حل کنه؟
اگر ماده A را داشته باشم که این ماده از غلظت های متفاوت در ناحیه uv-vis جذب های متفاوت زیر را داشته باشیم:
جذب(A) و غلظت
0.6 و 0.1
0.2 و 0.01
0.01 و 0.001
چنان چه یک ماده مجهول جذبی برابر 0.4 داشته باشد مشخص کنید که غلظت این ماده مجهول چقدر است؟

پرسیده شد 27 آذر 1393 در شیمی نظری توسط mnf (20 امتیاز)
ویرایش شده 21 مهر 1394 توسط مهندس پورنگ

لطفا جهت درج پاسخ ، وارد شوید یا ثبت نام کنید.

...