اگر به یک عنصریک الکترون اضافه کنیم چه تغییری در ان ایجاد می شود؟

+1 رای

اگر به یک عنصر یک الکترون اضافه کنیم چه تغییری در ان ایجاد میشود؟

پرسیده شد 10 دی 1393 در معماهای علمی توسط ناشناس

1 پاسخ

0 رای

عنصری که الکترون اضافه بگیرد یا از الکترون هایش کاسته شود عنصر باردار یا یونیزه می شود
عنصر یونیزه دیگر خنثی نیست و اگر تحت تاثیر میدان الکتریکی قرار بگیرد، به حرکت در می آید.

پاسخ داده شد 19 دی 1393 توسط علاقمند (140 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+4 رای
2 پاسخ
471 بازدید
0 رای
2 پاسخ
70 بازدید
+4 رای
1 پاسخ
37 بازدید
0 رای
0 پاسخ
9 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
128 بازدید
...