بهترین تفکر چیست؟

+2 رای

بهترین تفکر را نام ببرید و چگونگی دستیابی به آن چگونه است؟

پرسیده شد 18 دی 1393 در دانشمند توسط مسعود غفوریان (3,520 امتیاز)

1 پاسخ

0 رای

سوال شما خیلی کلی و نا مفهوم است. اگر بخواهیم کمی کلی جواب بدهیم به نظر من بهترین تفکر تفکر دکارتی ست. یعنی به همه ی مسائل و سوال ها به دید شک نگاه کنیم و برای رسیدن به پاسخ انتقاداتی را بر آن وارد کنیم. اگر پاسخ صحیحی برای همه این انتقادات داشتیم می توانیم نتیجه بگیریم که به تفکری صحیح رسیده ایم.

پاسخ داده شد 19 دی 1393 توسط محمد حسین محسنی (1,230 امتیاز)
چطور میشود به همه ی سوالات و مسائل بدید شک نگاه کنیم؟{مثال بزنید}

پرسشهای مرتبط

0 رای
1 پاسخ
78 بازدید
0 رای
1 پاسخ
325 بازدید
0 رای
1 پاسخ
43 بازدید
+2 رای
2 پاسخ
87 بازدید
...