چطور میشود به همه ی سوالات و مسائل بدید شک نگاه کنیم؟{مثال بزنید}

+1 رای

لطفا توضیحات بیشتری اراءه دهید

پرسش مرتبط با پاسخ: بهترین تفکر چیست؟
پرسیده شد 20 دی 1393 در دانشمند توسط مسعود غفوریان (3,520 امتیاز)
بازنگری شد 21 مهر 1394 توسط مهندس پورنگ

1 پاسخ

+1 رای

با طرح سوال. برای نمونه " از کجا مطمئن باشم زمین گرده؟" خیلی از ما به گردی زمین یقین داریم ولی نمی توانیم آن را اثبات کنیم و به نظر من این نوع تفکر اشتباه است. مانند مسیحی های دوران گالیله که تصور می کردند زمین مرکز جهان است و واتیکان مرکز زمین. البته این نظر شخصی من است.

پاسخ داده شد 20 دی 1393 توسط محمد حسین محسنی (1,230 امتیاز)
بازنگری شد 21 دی 1393 توسط سعید

پرسشهای مرتبط

0 رای
0 پاسخ
41 بازدید
0 رای
1 پاسخ
33 بازدید
0 رای
0 پاسخ
16 بازدید
0 رای
1 پاسخ
18 بازدید
+1 رای
2 پاسخ
44 بازدید
...