تفکر سمعی منطقی ، چگونه تفکریست؟

0 رای

انواع تفکر را نام ببرید؟
تفکر سمعی منطقی را توضیح دهید!

پرسیده شد 20 دی 1393 در دانشمند توسط مسعود غفوریان (3,520 امتیاز)
برچسب گذاری مجدد 23 دی 1393 توسط مسعود غفوریان

1 پاسخ

+1 رای
 
بهترین پاسخ

در مباحث روانشناسی به افرادی که علاقه مندی زیادی به گفت و گوی درون و خلوت با خود دارند، علاقه مند به بهره گیری از جملات پیچیده دارند، استفاده از واژه های انتزاعی و علاقه مند به تفکر انتزاعی دارند، علاقه مند به چیزهای پرمعنی و امور منطقی و پرداختن به جزییات یک موضوع دارند افراد با ویژگی سمعی - منطقی می گویند. این افراد از طریق حس شنیداری ارتباط برقرار می کنند به مانند افراد سمعی ولی با ساز و کار منطقی.
http://kocholo.org/forum/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%B4/677-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C.html

مسلما تفکر منطقی چون همان عقل سلیم است و منطبق بر اصول ریاضیاتی است و نه حسی.

پاسخ داده شد 13 فروردین 1394 توسط مهندس پورنگ (26,950 امتیاز)
انتخاب شده 16 فروردین 1394 توسط مسعود غفوریان
...