اختلاف پتانسیل چیه و چرا اختلاف پتانسیل باعث حرکت الکترون تو مدارمیشه؟

+2 رای

توی کتاب ها نوشته که وقتی ذرات باردار توی یه میدان الکتریکی قرار می گیرند،بسته به بارشون به یه سمت شتاب میگیرن.حالا اگه به طور مثال من این ذره رو نگه دارم و نذارم شتاب بگیره توش انرژی پتانسیل الکتریکی ذخیره میشه و اختلاف پتانسیل الکتریکی هم همین تغییرات انرژی پتانسیل الکتریکی برای یکای بار مثبته.اما باتری چطوریه که اختلاف پتانسیل ایجاد میکنه و باعث حرکت الکترون تو مدار میشه؟

پرسیده شد 2 بهمن 1393 در الکتریسیته توسط coolactive (40 امتیاز)

1 پاسخ

+1 رای

وقتي بين دو جسم كه در تماس با يك ديگر قرار دارند يا بين دو نقطه از يك جسم، اختلاف دما وجود داشته باشد، بين آن ها گرما منتقل مي شود
همچنين مي دانيم، هرگاه دو منبع آب در ارتفاع هاي متفاوتي باشند و توسط يك لوله ي رابط اين دو منبع را به هم وصل كنيم، آب از منبعي كه در ارتفاع بالاتر قرار دارد به منبعي كه در ارتفاع پايين تر است منتقل مي شود. وجود اختلاف ارتفاع و يا به بيان ديگر وجود اختلاف در انرژي پتانسيل گرانشي واحد جرم، باعث انتقال آب از يك منبع به منبع ديگر مي شود
وقتي دوكره ي رساناي باردار را توسط يك سيستم رسانا به هم وصل مي كنيم، ممكن است بين آن ها نيز شارش بارالكريكي رخ دهد. شارش بارالكتريكي بين دوكره ي رساناي باردار در صورتي رخ مي دهد كه بين آن ها اختلاف پتانسيل الكتريكي وجود داشته باشد. به عنوان مثال اگر دو كره ي رساناي مشابه باردار كه مقدار بار يكي از بار ديگري بيش تر است را به هم وصل كنيم، بار الكتريكي از كره اي كه داراي بار الكتريكي بيش تر است به كره اي كه داراي بار الكتريكي كم تري است منتقل مي شود. اين شارش بار تا زماني كه بين دو كره اختلاف پتانسيل الكتريكي وجود دارد، ادامه مي يابد
http://elearning.roshd.ir/ph1/books/lessons.asp?SectionID=42
enter image description here

پاسخ داده شد 21 بهمن 1393 توسط مهندس پورنگ (26,950 امتیاز)
...