اگر ممکنه میشه بگید مسئله زیر چه جوری حل میشه با توضیح خواهشاً؟

+1 رای
     1.5  

3 [ 1 - ----]=FRC
0.9

میشه هم جواب و راه حل رو توضیح بدین.

پرسیده شد 3 بهمن 1393 در زیست شیمی(بیو شیمی) توسط چوب (720 امتیاز)

1 پاسخ

–1 رای
 
بهترین پاسخ

سوال مشخص نیست

پاسخ داده شد 5 بهمن 1393 توسط مهندس پورنگ (26,950 امتیاز)
انتخاب شده 27 اسفند 1394 توسط چوب

پرسشهای مرتبط

+7 رای
1 پاسخ
111 بازدید
+1 رای
2 پاسخ
113 بازدید
+1 رای
0 پاسخ
62 بازدید
+1 رای
0 پاسخ
97 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
33 بازدید
...