وقتی به یک ظرفی حاوی آب-شکر که روی یک لایه آب-نمک قرار گرفته نور بتابانیم ،سایه آن الگوی خاصی را نشان خواهد داد.این پدیده و وابستگی آن به متغیر های مربوطه را بررسی کنید.

+2 رای

طریقه ریختن آب -نمک روی آب-شکر بسیار مهم می باشد...مادراین مورد دچار مشکل شدیم ...چه طور میتوانیم این کار را انجام بدهیم؟؟
چگالی آب-شکر بیشتر است یا چگالی آب-نمک؟؟؟؟
دلیل تابندن نور به محلول به وجودآمده چیست؟
دلیل تشکیل سایه پس از مخلوط شد چیست؟؟؟
استفاده از افکارودقت شما روی این سوال به ما کمک های زیادی خواهد کرد ...پس ما را از دقت و افکار گرانبهای خود بی بهره نگذارید...:))))

پرسیده شد 9 بهمن 1393 در فیزیک نظری توسط ILR_79
ویرایش شده 10 بهمن 1393

لطفا جهت درج پاسخ ، وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسشهای مرتبط

+4 رای
2 پاسخ
273 بازدید
+2 رای
1 پاسخ
40 بازدید
+2 رای
0 پاسخ
19 بازدید
+1 رای
0 پاسخ
22 بازدید
0 رای
2 پاسخ
70 بازدید
...