چرا هنگام وارد شدن به اتاقی اول به نقطه ای دور نگاه میکنیم؟

0 رای

چرا وقتی وارد اتاقی میشیم اول به دور نگاه می کنیم در حالی که ممکنه ان فرد در نزدیک ما باشد

پرسیده شد 1 اسفند 1393 در معماهای علمی توسط ناشناس

1 پاسخ

0 رای

شاید چون میخواهیم محیط را برسی کنیم و نوعی واکنش استرسی به ما دست میدهد

پاسخ داده شد 15 اسفند 1393 توسط مسعود غفوریان (3,520 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+3 رای
2 پاسخ
61 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
42 بازدید
+5 رای
0 پاسخ
40 بازدید
0 رای
0 پاسخ
13 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
76 بازدید
...