چراماهی فروشهااطراف ماهی لیمو قرارمیدهند?

+1 رای

این کار چه ارتباطی به بو ی آنهاوهمچنین آمین موجوددربدن آنهادارد?

پرسیده شد 13 اسفند 1393 در شیمی نظری توسط ۱۷۴۲۱۷۵۲۷۹ (30 امتیاز)

1 پاسخ

0 رای

چون می خوان خوش مزه بشه....

پاسخ داده شد 14 فروردین 1394 توسط ساراضصث (40 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+6 رای
1 پاسخ
1,864 بازدید
پرسیده شد 6 بهمن 1391 در گیاه شناسی توسط محمد حسین (140 امتیاز)
+4 رای
1 پاسخ
120 بازدید
پرسیده شد 22 آذر 1392 در جانورشناسی توسط آریان (28,210 امتیاز)
+6 رای
1 پاسخ
112 بازدید
پرسیده شد 21 آذر 1392 در جانورشناسی توسط آریان (28,210 امتیاز)
...