چراوقتی شیشه پرازآب راکه سوراخ دارد رارهاکنیم آب بیرون نمیریزد؟

+2 رای

آب راازارتفاع به پایین رهامیکنیم وسوراخ هرجایی ازشیشه میتواندباشد

پرسیده شد 13 اسفند 1393 در معماهای علمی توسط ناشناس

1 پاسخ

0 رای

اگر بطري را از سمتي كه سوراخ وجود ندارد رها كنيم ، به دليل اينرسي اب به قسمت هاي ديگر بدنه فشار مي اورد و از سوراخ خارج نميشود.

پاسخ داده شد 9 فروردین 1394 توسط مهندس پورنگ (26,570 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+3 رای
0 پاسخ
104 بازدید
+4 رای
2 پاسخ
153 بازدید
–1 رای
0 پاسخ
18 بازدید
+7 رای
3 پاسخ
3,702 بازدید
–1 رای
0 پاسخ
25 بازدید
...