چرا رنگهای سیاه گرمای بیشتری جذب میکنند؟

+1 رای

.نمتتفغیتدالیددالدادادلاد

پرسیده شد 7 فروردین 1394 در کیهان شناسی توسط Amir (220 امتیاز)

1 پاسخ

+1 رای

چون جسم سياه تمام طول موج هاي نور را دريافت مي كند و به گرما تبديل مي كند درنتيجه جسم گرم مي شود. در صورتيكه اجسام سفيد رنگ تمام طول موجهاي نور را بازتاب مي كنند درنتيجه در اين اجسام نور به گرما تبديل نميشود و دماي انها بالا نمي رود. طول موج هاي رنگي متفاوت مقدار انرژي متفاوتي نيز دارند. پرتو فرابنفش از نور قرمز پرتو بيشتري دارد حال اگر ما جسمي كه پرتو فرابنفش را جذب مي كند با جسمي كه همان مقدار فوتون نور قرمز را جذب مي كند مقايسه كنيم متوجه مي شويم جسمي كه پرتو فرابنفش را جذب مي كند حرارت بيشتري نسبت به جسمي كه نور قرمز را جذب مي كند دارد.
اصل مطلب:
Heat and light are both different types of energy. Light energy can be converted into heat energy. A black object absorbs all wavelengths of light and converts them into heat, so the object gets warm. A white object reflects all wavelengths of light, so the light is not converted into heat and the temperature of the object does not increase noticeably.

Different wavelengths (colors) of light have different amounts of energy. Violet light has more energy than red light. If we compare an object that absorbs violet light with an object that absorbs the same number of photons (particles of light) of red light, then the object that absorbs violet light will absorb more heat than the object that absorbs red light.
http://scienceline.ucsb.edu/getkey.php?key=3873

پاسخ داده شد 9 فروردین 1394 توسط مهندس پورنگ (26,950 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

0 رای
1 پاسخ
53 بازدید
+5 رای
1 پاسخ
47 بازدید
+8 رای
1 پاسخ
445 بازدید
پرسیده شد 4 مهر 1392 در کیهان شناسی توسط SeVeN (270 امتیاز)
+2 رای
3 پاسخ
171 بازدید
پرسیده شد 9 ماه پیش در کیهان شناسی توسط mobin79 (10,310 امتیاز)
+6 رای
2 پاسخ
2,009 بازدید
...