چرا زمین که دارای بار منفی است وقتی جسمی با بار منفی را با استفاه از وسایل عایق بر روی ان بگذاریم ان را خنثی میکند و به هوا نمی برد

+2 رای

در ادامه سوال: یا اگر به جسم بسیار بار منفی دهیم میشود در هوا معلق بماند

پرسیده شد 11 فروردین 1394 در الکتریسیته توسط space

1 پاسخ

+1 رای

دو جسمِ دارای بار الکتریکی به هم نیرو وارد میکنند که از رابطه ی :
F=kq1q2/r^2 بدست می آید .
k برابرِ ° 1/4πε که ° ε ثابتِ گذردهی محیط است در خلاء k = 9 * 10^9
r فاصله ی مراکزِ بارِ دو جسم است .(بر حسب متر)
q1 و q2 مقدار بار الکتریکی اجسام است . (بر حسب کولن)
فرض کنیم مرکز بار کره ی زمین مرکز هندسیش باشه و در نتیجه r=5000000 m .
بار الکتریکی کره ی زمین تقریباً 0.5 میلیون کولن بر آورد شده پس q1=5 * 10^5 C .
برای معلق ماندنِ این جسم اندازه ی نیرو الکتریکی باید برابرِ اندازه ی نیروی گرانشی باشد پس:
F=mg=kq1q2/r2 پس :
m=18q2

بیشرین نسبتِ m/q2 در بین اتم ها در اتمِ هیدروژنه که با کلی ارفاق D: میشه 5 ضربدر 10 به توانِ -5 پس هیچ وقت m/q2 برابرِ یا حتی نزدیکِ 18 هم نمیشه پس چیزی که گفتید محالِ .

راستی نسبت مذکور در الکترونتقزیباً 1/1800 اه که همچنان از 18 خیلی کمتره .

پاسخ داده شد 28 مهر 1394 توسط abd (300 امتیاز)
بازنگری شد 28 مهر 1394 توسط abd

پرسشهای مرتبط

+1 رای
0 پاسخ
22 بازدید
0 رای
0 پاسخ
39 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
509 بازدید
0 رای
2 پاسخ
89 بازدید
–1 رای
3 پاسخ
79 بازدید
...