چرا 14 مارس روز عدد پی نام گذاري شد؟

+1 رای

چرا 14 مارس روز عدد پی نام گذاري شد؟

پرسیده شد 13 فروردین 1394 در معماهای علمی توسط علی136 (350 امتیاز)

1 پاسخ

+2 رای
 
بهترین پاسخ

زیرا مارچ سومین ماه میلادی است.و تاریخ اون روز اینطوریه 3/14 که نشانگر پی تا دو رقم اعشار است

پاسخ داده شد 14 فروردین 1394 توسط سینا مومنی (2,040 امتیاز)
انتخاب شده 14 فروردین 1394 توسط علی136

پرسشهای مرتبط

+1 رای
1 پاسخ
60 بازدید
+1 رای
2 پاسخ
40 بازدید
0 رای
1 پاسخ
18 بازدید
0 رای
1 پاسخ
2,079 بازدید
0 رای
0 پاسخ
22 بازدید
...