mah gereftegi badai key hast pas ?

+1 رای

mishe fahmid koja momkene zood tar az iran in etefagh biofte ?

پرسش مرتبط با پاسخ: خوسوف یا کسوف بعدی کی هست؟
پرسیده شد 22 فروردین 1394 در کیهان شناسی توسط ناشناس

1 پاسخ

+1 رای

امار وقایع نجومی در ایران توسط انجمن نجوم آماتوری ایران و سایر انجمن های مرتبط اعلام میشه که می توان به انها مراجعه کرد ناسا و سازمان فضایی اروپا هم وقایع نجومی مرتبط در نواحی در دسترس خود رو ارایه می کنند که می توان به اون ها هم مراجعه کرد

پاسخ داده شد 31 اردیبهشت 1394 توسط مهندس پورنگ (26,950 امتیاز)

هیچ پرسش مرتبطی وجود ندارد

...