معروف ترین دانشمند ایرانی کیست؟

+2 رای

معروف ترین دانشمند ایرانی کیست؟

پرسیده شد 7 خرداد 1394 در دانشمند توسط ناشناس

1 پاسخ

+1 رای

خوارزمی و ابن سینا

enter image description here
خوارزمی

enter image description here
ابن سینا

پاسخ داده شد 13 خرداد 1394 توسط مهندس پورنگ (26,950 امتیاز)
بازنگری شد 22 خرداد 1394 توسط مهندس پورنگ

پرسشهای مرتبط

+10 رای
1 پاسخ
213 بازدید
پرسیده شد 17 آبان 1392 در دانشمند توسط سروه فرامرزی اقدم (6,070 امتیاز)
+7 رای
3 پاسخ
139 بازدید
+5 رای
3 پاسخ
672 بازدید
پرسیده شد 14 آذر 1391 در دانشمند توسط سینا (670 امتیاز)
0 رای
1 پاسخ
21 بازدید
+7 رای
0 پاسخ
57 بازدید
پرسیده شد 13 فروردین 1393 در شیمی نظری توسط نگار
...