ازمایشی طراحی کنید که نشان دهد در یک ارتفاع معین از سطح زمین هر چه جرم جسمی بیشتر باشد انرزی پتانسیل گرانشی ان جسم بیشتر است

+2 رای

این سوال فعالیت کتاب فیزیک اول دبیرستانه صفحه ی 12

پرسیده شد 9 خرداد 1394 در اینترنت توسط پریناز (50 امتیاز)

1 پاسخ

0 رای

دو وزنه با جرم های مختلف را انتخاب میکنید سپس هر دو را از ارتفاع معینی رو سطح شکستنی رها میکنیم و میبینیم گلوله ای که جرم بیشتری داشته خرابی بیشتری به بار اورده است من خودم این جواب روتوی امتحان نوشتم و نمره اوردم

پاسخ داده شد 12 خرداد 1394 توسط یرستان (400 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

0 رای
1 پاسخ
68 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
174 بازدید
+2 رای
1 پاسخ
628 بازدید
0 رای
0 پاسخ
7 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
892 بازدید
...