ایا میتوان گفت ما تصاویر را در زمان گذشته میبینیم؟

+2 رای

سرعت نور 300000 کیلومتر بر پانیه است با یک تناسب ساده مینوان فهمید زمانی که طول میکشد تا یک جسم در فاصله30 سانتی را ببینیم یک میلیونیوم پانیه است با این حساب ایا میتوان گفت ما تصاویر را در زمان گذشته میبینیم

پرسیده شد 10 خرداد 1394 در موارد دیگر توسط یرستان (400 امتیاز)

دقیقا

2 پاسخ

+1 رای
 
بهترین پاسخ

البته باید توجه داشته باشید که در فاصله های کم مثل 1 متری این زمان آنقدر کم است که نمی توان آن را در محاسبات تاثیر داد اما در فاصله های بسیار زیادی مثل فاصله زمین تا خورشید این زمان بسیار قابل توجه است.

پاسخ داده شد 9 تیر 1394 توسط پارسا رنگریز (370 امتیاز)
انتخاب شده 10 تیر 1394 توسط یرستان
0 رای

درسته. حتی بیشتر چون باید مقدار زمان بازتابش نور در هنگام برخورد به اجسام هم در نظر بگیرید

پاسخ داده شد 13 خرداد 1394 توسط مهندس پورنگ (26,950 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+1 رای
1 پاسخ
230 بازدید
+2 رای
0 پاسخ
45 بازدید
پرسیده شد 9 ماه پیش در معماهای علمی توسط نفیسه انتظاری (40 امتیاز)
+4 رای
1 پاسخ
397 بازدید
پرسیده شد 5 آبان 1392 در کیهان شناسی توسط حمید رضا (4,390 امتیاز)
+1 رای
3 پاسخ
32 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
100 بازدید
...