سلام لختی دورانی یک توپ تو خالی باشعاع درونی aو شعاع بیرونی rرا چگونه حساب میکنید؟

+1 رای

چطور میتوانم ثابت کنم Iبرای توپ تو خالی 2/3و تو پر 2/5 است ؟

پرسیده شد 15 خرداد 1394 در فیزیک کاربردی توسط zx

1 پاسخ

0 رای

اثبات ریاضیاتی طولانی داره که تو این سایت امکان تایپ اون وجود نداره ولی اثباتش توی کتاب فیزیک دانشگاهی اثر سیرز- زیمانسکی بخش محاسبه لختی دورانی وجود داره که میتونید استفاده کنید.

پاسخ داده شد 22 خرداد 1394 توسط مهندس پورنگ (26,950 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

0 رای
2 پاسخ
70 بازدید
+2 رای
0 پاسخ
7 بازدید
+2 رای
1 پاسخ
34 بازدید
+3 رای
1 پاسخ
329 بازدید
+9 رای
1 پاسخ
229 بازدید
...