کمترین ضخامت یک پرتو نور.

+6 رای

منظورم این است که حداقل روزنه ای که نور از آن میگذرد چقدر است؟

پرسیده شد 12 مرداد 1392 در نورشناسی توسط ShaghayeghSh2 (1,370 امتیاز)

1 پاسخ

+1 رای
 
بهترین پاسخ

در نورشناسی باریکه نازکی از نور را یک پرتو نور می نامند. که در واقع هر باریکه نور از بی‌نهایت پرتوی نور تشکیل شده‌است. تا آنجا که من می دانم نور از هر روزنه ای می تواند عبور کند اما مقدار پرتو های نوری که می تواند از یک روزنه با قطر یک متر عبور می کند بیشتر از پرتو های عبوری از روزنه ای با قطر 1 میلی متر است.

پاسخ داده شد 12 مرداد 1392 توسط سعید (32,140 امتیاز)
انتخاب شده 14 مرداد 1392 توسط ShaghayeghSh2

پرسشهای مرتبط

+4 رای
3 پاسخ
250 بازدید
+3 رای
0 پاسخ
43 بازدید
0 رای
0 پاسخ
27 بازدید
0 رای
0 پاسخ
5 بازدید
+9 رای
1 پاسخ
229 بازدید
...