چرا از خون بیماران مرگ مغزی استفاده نمیشود؟

+1 رای

با وجود کمبود خون وفراوردهای خونی چرا از خون بیماران مرگ مغزی اسنفاده نمیشود؟

پرسیده شد 16 تیر 1394 در سایت دنوج توسط ستاره
بسته شد 7 مرداد 1394 توسط مهندس پورنگ

پرسشهای مرتبط

+2 رای
0 پاسخ
62 بازدید
+2 رای
1 پاسخ
779 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
419 بازدید
+3 رای
2 پاسخ
2,705 بازدید
0 رای
0 پاسخ
3 بازدید
...