آیا امکان انتقال الکترون بین کلروفیل و انتوسیانین وجود دارد؟

0 رای

آیا امکان پیوند بین دو رنگدانه طبیعی کلروفیل و انتوسیانین وجود دارد؟ بگونه ای که امکان انتقال الکترون بین آنها فراهم شود؟

پرسیده شد 17 مرداد 1394 در گیاه شناسی توسط کامبیز (50 امتیاز)
ویرایش شده 21 مهر 1394 توسط مهندس پورنگ

لطفا جهت درج پاسخ ، وارد شوید یا ثبت نام کنید.

...