سوال فیزیک سینماتیک

+2 رای

سرعت حرکت یک فتیله دینامیت به صورت ثابت و به مقدار 1 متربردقیقه می باشد یک متخصص انفجار در یک معدن می خواهد کوهی رامنفجر کندوبرای درامان ماندناز موج انفجارباید حداقل 200مترازانفجار دور شود .اگر حداکثر سرعت دویدن این شخص 10 متر برثانیه باشد حداقل طول فتیله

پرسیده شد 22 مرداد 1394 در ترمودینامیک توسط ناشناس

1 پاسخ

+1 رای

حداقل طول فتیله باید 33.33 سانتیمتر باشد.

پاسخ داده شد 6 شهریور 1394 توسط مهندس پورنگ (26,770 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

0 رای
0 پاسخ
22 بازدید
+2 رای
0 پاسخ
23 بازدید
...