زمانی که مقداری آب در لیوان بریزیم و یک کاغذ روی دهانه ی لیوان بگذاریم و لیوان را برعکس کنیم آب نمیریزد اما چرا وقتی که لیوان برعکس است کاغذ را برداریم آب مبریزد؟

+1 رای

زمانی که مقداری آب در لیوان بریزیم و یک کاغذ روی دهانه ی لیوان بگذاریم و لیوان را برعکس کنیم آب نمیریزد اما چرا وقتی که لیوان برعکس است کاغذ را برداریم آب مبریزد؟

پرسیده شد 1 شهریور 1394 در مکانیک جامدات توسط سرو (30 امتیاز)

1 پاسخ

–1 رای

خب طبیعتا وقتی مقوا یا به قول خودتون کاغذو ورداریم جاذبه زمین یا به عبارتی نیروی وزن آب باعث ریختنش به زمین میشه

پاسخ داده شد 3 مهر 1394 توسط آناهیتا (1,660 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

0 رای
2 پاسخ
60 بازدید
+2 رای
1 پاسخ
580 بازدید
+4 رای
2 پاسخ
270 بازدید
0 رای
3 پاسخ
356 بازدید
+8 رای
1 پاسخ
203 بازدید
...