اثبات فرمول U=3/2 ∆(PV∆ در ترمودیناکیک.

0 رای

میدانیم که بنابر قانون اول ترمودینامیک تغییرات انرژی درونی در هر فرایندی به نوع مسیر بستگی ندارد و تابع دمای مطلق گاز است.درنتیجه برای گاز های تک اتمی داریم U=3/2 ∆(PV∆. این فرمول چگونه اثبات میشود و در نمودار چگونه توجیه میشود.

پرسیده شد 27 شهریور 1394 در ترمودینامیک توسط Kosar

لطفا جهت درج پاسخ ، وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسشهای مرتبط

0 رای
0 پاسخ
24 بازدید
+2 رای
0 پاسخ
271 بازدید
پرسیده شد 26 بهمن 1393 در ترمودینامیک توسط ناشناس
+5 رای
1 پاسخ
247 بازدید
پرسیده شد 19 اردیبهشت 1393 در مکانیک توسط رضا حسینکلهر (70 امتیاز)
+5 رای
1 پاسخ
279 بازدید
پرسیده شد 28 بهمن 1392 در فیزیک کاربردی توسط سیدحسین (1,450 امتیاز)
+5 رای
0 پاسخ
112 بازدید
...