غلیظ ویا کثیف بودن خون چند درصد باعث ایجاد خالهای سیاه مسطح میشود؟

0 رای

غلیظ بودن ویا کثیف بودن خون چند درصد در ایجاد خالهای سیاه مسطح موثر میباشد؟

پرسش مرتبط با پاسخ: علل به وجود آمدن خال چیست؟
پرسیده شد 19 مهر 1394 در سم شناسی توسط ناشناس
ویرایش شده 21 مهر 1394 توسط مهندس پورنگ

لطفا جهت درج پاسخ ، وارد شوید یا ثبت نام کنید.

...