لطفا این مسئله در مورد استوکیومتری رو حل کنید.. ممنون

0 رای

مقداری Cao در یک لوله آزمایش از هوا، بخار آب جذب کرده و کاملا به Ca(OH)2 تبدیل می شود :Cao+H2oمی دهد Ca(OH)2
جرم اولیه Cao و لوله آزمایش 10/860 گرم است بعد از جذب آب و تشکیل کلسیم هیدروکسید جرم کل لوله و Ca(OH)2 برابر 11/149 گرم میشود جرم لوله آزمایش چه قدر است؟

پرسیده شد 10 آبان 1394 در موارد دیگر توسط حسینی (110 امتیاز)
باز کردن مجدید 10 آبان 1394 توسط حسینی

لطفا جهت درج پاسخ ، وارد شوید یا ثبت نام کنید.

...