اگربالنی رااززمین جداکنیم ودریک جاثابت بماندبادرنظرگرفتن چرخش زمین بالن یک ساعت بعدچقدربانقطه اول فاصله دارد

+1 رای

اگربالنی رااززمین جداکنیم ودریک جاثابت بماندبادرنظرگرفتن چرخش زمین بالن یک ساعت بعدچقدربانقطه اول فاصله دارد

پرسیده شد 20 آبان 1394 در اینترنت توسط ناشناس

1 پاسخ

+1 رای

در همون جاي اولش است.
چون تا زمانيكه بالون در محدوده جو زمين است، تحت گرانش زمين قرار دارد و با زمين حركت مي كند.

پاسخ داده شد 23 آبان 1394 توسط مهندس پورنگ (26,770 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+1 رای
1 پاسخ
868 بازدید
0 رای
2 پاسخ
81 بازدید
0 رای
1 پاسخ
34 بازدید
–2 رای
1 پاسخ
26 بازدید
0 رای
0 پاسخ
147 بازدید
...