مرکز یک دو قطبی الکتریکی با گشتاور p به فاصله d از زمین چنان قرار گرفته استکه با راستای عمود زاویه تتا میسازد نیروی وارد بر این دو قطبی را بیابید

0 رای

مرکز یک دو قطبی الکتریکی با گشتاور p به فاصله d از زمین چنان قرار گرفته است که با راستای عمود زاویه تتا میسازد نیروی وارد بر این دو قطبی را بیابید

پرسیده شد 25 آبان 1394 در الکتریسیته توسط حسین حسینی

لطفا جهت درج پاسخ ، وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسشهای مرتبط

+2 رای
1 پاسخ
724 بازدید
0 رای
0 پاسخ
54 بازدید
+6 رای
0 پاسخ
42 بازدید
+6 رای
2 پاسخ
179 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
130 بازدید
...