سرعت ایجاد استالاکنیت ها واستالا گمینت ها چقدر است؟

+9 رای

این پرسش مربوط به غار ها است.
سروه فرامرزی.

پرسیده شد 26 مرداد 1392 در زمین شناسی توسط سروه فرامرزی اقدم (6,050 امتیاز)

1 پاسخ

–1 رای

استالاگمیت و یا استالاکتیت جزئی از زیبایی غار ها محسوب می شوند, روند رشد این تزئینات غار ها از گذشته های بسار دور ادامه داشته و همچنان ادامه خواهد داشت. در بساری از موارد روند رشد و تکمیل این تزئینات غار ها آنقدر کند است که انسان با عمر محدودش قادر به مشاهده رشد آنها نخواهد بود. استالاگمیت و یا استالاکتیت هم از این دسته می باشند و مدت زمان شکل گیری آنها بین 100 تا 1000 سال برآورد می شود.

اطلاعات بیشتر

پاسخ داده شد 26 مرداد 1392 توسط سعید (32,120 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+3 رای
0 پاسخ
31 بازدید
+4 رای
3 پاسخ
150 بازدید
+3 رای
1 پاسخ
59 بازدید
+4 رای
1 پاسخ
38 بازدید
0 رای
0 پاسخ
40 بازدید
...