چرا اندازه ي سلول ها از حد معيني بزرگ تر يا كوچك تر نمي شود؟

0 رای

در تمام سلول ها چه جانوري و چه گياهي سلول ها چرا اندازه يشان از حد معيني بزرگ تر يا كوچك تر نمي شود؟

پرسیده شد 9 بهمن 1394 در گیاه شناسی توسط ناشناس

1 پاسخ

+1 رای

در سلولهای گیاهی به علت وجود دیواره سلول ها از حدی بزرگ تر و یا کوچکتر نمیشوند...سلولهای گیاهی با جذب آب حجیم میشوند (پدیده تورژسانس) اما به علت دیواره ی محکمی که دارند نمیترکند...

پاسخ داده شد 26 بهمن 1394 توسط زینب برهانی (220 امتیاز)
...