سلام یک مثال نقض برای این که نیروی وزن به جهت پایین وارد نمیشود و ما به طرف پایین نیرو وارد می کنیم.

+1 رای

دلیلم مثال نقضش هست یعنی ما وقتی به کمد با انگشت خود نیرو وارد می کنیم کمد نیر به ما دارد نیرو واردمی کند و در صورتی که نیرو ها برابر نبود ما کمد را ار ان نقطه میشکستیم یا کمد مارا هل میداد عقب
خب حالا بر فرض که ما نیرویمان بیشتر از زمین باش به سمت پایین نیرو وارد می کنیم و زمین نیز ما را به بالا هل می دهد
پس نیروی واکنش گرانش به سمت پایین است اما بر اساس یک نطریه نیروی ورن از طرف زمین به جسم در جهت پایین وارد میشود که براساس قانون نیوتون این مورد نقض میشود

پرسیده شد 5 فروردین 1395 در معماهای علمی توسط علی سهرابی

1 پاسخ

0 رای

اول اینکه نیروی گرانش همان وزن است . دوم درست است که نیروی گرانش وارد بر ما به سمت پایین است ولی طبق قانون سوم نیوتن ما هم نیرویی خلاف جهت گرانش ( نیروی واکنش گرانش) برای حفظ تعادل اعمال میکنیم برای همین است در زمین فرو نمی ریم.

پاسخ داده شد 7 فروردین 1395 توسط مهندس پورنگ (26,950 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+3 رای
2 پاسخ
62 بازدید
0 رای
2 پاسخ
78 بازدید
–1 رای
3 پاسخ
91 بازدید
0 رای
0 پاسخ
40 بازدید
0 رای
2 پاسخ
102 بازدید
...