کدام گونه موجودات جزء جانوران محسوب می شوند؟

+5 رای

زیر گروه جانوران چه موجوداتی هستند

پرسیده شد 5 آبان 1391 در جانورشناسی توسط سعید (32,080 امتیاز)

1 پاسخ

0 رای

جانوران یا حیوانات به دو زیر گروه مهره داران و بی مهرگان تقسیم می شوند

پاسخ داده شد 5 آبان 1391 توسط سعید (32,080 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+3 رای
4 پاسخ
95 بازدید
+6 رای
1 پاسخ
110 بازدید
+3 رای
1 پاسخ
6,475 بازدید
–1 رای
0 پاسخ
29 بازدید
+3 رای
2 پاسخ
485 بازدید
...