کدام گونه موجودات جزء جانوران محسوب می شوند؟

+5 رای

زیر گروه جانوران چه موجوداتی هستند

پرسیده شد 5 آبان 1391 در جانورشناسی توسط سعید (32,140 امتیاز)

1 پاسخ

0 رای

جانوران یا حیوانات به دو زیر گروه مهره داران و بی مهرگان تقسیم می شوند

پاسخ داده شد 5 آبان 1391 توسط سعید (32,140 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+3 رای
4 پاسخ
135 بازدید
+6 رای
1 پاسخ
116 بازدید
+3 رای
1 پاسخ
6,482 بازدید
–1 رای
0 پاسخ
33 بازدید
+3 رای
2 پاسخ
600 بازدید
...