جای خالی را پر کنید ---> در محل خروج خون از ____ بطن ها، دریچه های سینی شکل وجود دارند (لطفا جواب بدین مهمه)

+1 رای

دریچه های سینی شکل بین بطن و سرخرگ قرار دارند. و شامل دو دریچه سینی آیءورتی و سینی ششی هسنتند .... حالا در محل خروج خون از______ بطن ها این دریچه ها حظور دارند

پرسیده شد 6 شهریور 1395 در کالبد شناسی توسط mk

1 پاسخ

0 رای

احتمال زیاد جای خالی باید دریچه دهلیز باشه چون خون از دریچه دهلیز به بطن می ریزد.

پاسخ داده شد 12 شهریور 1395 توسط مهندس پورنگ (26,950 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+2 رای
0 پاسخ
7 بازدید
+2 رای
1 پاسخ
21 بازدید
–2 رای
1 پاسخ
25 بازدید
+7 رای
4 پاسخ
139 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
18 بازدید
...