جای خالی را پر کنید ---> در محل خروج خون از ____ بطن ها، دریچه های سینی شکل وجود دارند (لطفا جواب بدین مهمه)

+1 رای

دریچه های سینی شکل بین بطن و سرخرگ قرار دارند. و شامل دو دریچه سینی آیءورتی و سینی ششی هسنتند .... حالا در محل خروج خون از______ بطن ها این دریچه ها حظور دارند

پرسیده شد 10 ماه پیش در کالبد شناسی توسط mk

1 پاسخ

0 رای

احتمال زیاد جای خالی باید دریچه دهلیز باشه چون خون از دریچه دهلیز به بطن می ریزد.

پاسخ داده شد 10 ماه پیش توسط مهندس پورنگ (26,570 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+2 رای
0 پاسخ
6 بازدید
+2 رای
1 پاسخ
19 بازدید
–2 رای
1 پاسخ
25 بازدید
+7 رای
4 پاسخ
137 بازدید
0 رای
0 پاسخ
16 بازدید
...