آیا می توان از نیتروژن مایع در چرخه سردسازی (مانند فریون ) قرار داد ؟

–2 رای

آیا می توان از نیتروژن مایع در چرخه سردسازی (مانند فریون ) قرار داد ؟

پرسیده شد 8 ماه پیش در تکنولوژی توسط Eng.Nazemian (170 امتیاز)

1 پاسخ

+1 رای

از نیتروژون بیشتر در مواردی که به دماهای خیلی پایین نیاز باشد(مثلا'' منفی ۱۶۰ سانتیگراد) استفاده میگردد و بدلیل نقطه تبخیر بسیار پایین نمیتوان ان را در چرخه تبرید تراکمی قرار داد...اما فریون از کلر و فلور و کربن ساخته میشود و میتوان انرا در یک چرخه تبرید تراکمی قرار داد و با تغییر حالت از گاز به مایع و برعکس ایجاد برودت نمود
چرخه تبرید عبارت است از:کمپرسورتبخیر کننده(اساسی ترین قسمت تبرید)شیر انبساط و تقطیر کننده

پاسخ داده شد 7 ماه پیش توسط مسعود د (240 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

0 رای
0 پاسخ
27 بازدید
0 رای
1 پاسخ
29 بازدید
0 رای
0 پاسخ
15 بازدید
+2 رای
2 پاسخ
79 بازدید
0 رای
3 پاسخ
129 بازدید
...