ایا این دیدگاه درست است که بتوان جهان را توهم در نظر گرفت؟چون ما از جهان درکی نداریم!

+1 رای

ما میتوانیم این ادعا را داشته باشیم که در دنیا زندگی میکنیم و هر انچه درک میکنیم از بزرگی بر میگردد به دنیا نه به جهان و جهان در واقع تصور و تخیل ماست!

پرسیده شد 9 ماه پیش در کیهان شناسی توسط سارا 1414 (50 امتیاز)

3 پاسخ

+1 رای

هیچ چیز در دنیا قطعی نیست...
رنه دکارت فیلسوف و ریاضیدان فرانسوی در پی یک پاسخ برای این سوال بود و در اخر با شهود عقل به این نتیجه رسید که من می اندیشم پس هستم...!!
ولی این جواب با استنتاج منطقی نبوده و فقط با شهود عقل است

پاسخ داده شد 8 ماه پیش توسط مسعود دهقان (1,210 امتیاز)
0 رای

بستگی به تعریف داره شما دنیا را ماکسیمم گرفتید
وبله این ها تخیلاتی اس که ممکن است واقعی نباشد چون درک ما ناقصه اما نقض وجود آن نمی شه
مثل ذرات ریز اتمی که حدث هایی زده می شود ولی شاید حدث ها درست نباشد ولی ذراتش وجود دارند

پاسخ داده شد 8 ماه پیش توسط علی () (7,130 امتیاز)
–1 رای

هر چیزی رو میشه در نظر گرفت.اما باید دلیل منطقی اورد.در حال حاضر دلیل این که ما داریم در جهانی زندگی میکنیم که قابل حسه وجود داره اما دلیل حرف شما...خیر

پاسخ داده شد 9 ماه پیش توسط badboy (10,410 امتیاز)

بستگی به تعریف داره شما دنیا را ماکسیمم گرفتید
وبله این ها تخیلاتی اس که ممکن است واقعی نباشد چون درک ما ناقصه اما نقض وجود آن نمی شه
مثل ذرات ریز اتمی که حدث هایی زده می شود ولی شاید حدث ها درست نباشد ولی ذراتش وجود دارند

شما جهان رو چجوری حس میکنید؟جهان چیزی مادی یا غیر مادی است؟

پرسشهای مرتبط

0 رای
0 پاسخ
26 بازدید
0 رای
1 پاسخ
68 بازدید
+2 رای
4 پاسخ
132 بازدید
+9 رای
0 پاسخ
259 بازدید
+12 رای
1 پاسخ
147 بازدید
...