با وجود خورشید چرا فضا تاریک است ؟

+10 رای
پرسیده شد 9 آبان 1391 در کیهان شناسی توسط ناشناس
بازنگری شد 9 آبان 1391 توسط سعید

2 پاسخ

+1 رای
 
بهترین پاسخ

برای پاسخ به این پرسش که چرا فضا تاریک است؟ ابتدا باید به این پرسش پاسخ دهیم که "چرا جو زمین روشن است؟"
در پاسخ به این پرسش باید بگویم که زمین را پوشش گازی احاطه کرده است که جو نام دارد.
بالای جو قطرات آب و ریز گرد ها قرار گرفته اند. حال نوری که از سوی خوشید به سمت زمین حرکت می کند با برخورد به این ذرات منعکس و شکسته (انکسار) می شوند. این دو پدیده یعنی بازتاب و منحرف شدن پرتو های نور باعث روشن شدن محیط می شود و در نتیجه اجسام به صورت رنگی و با ابعاد متفاوت دیده می شوند.

حال که فهمیدیم "چرا زمین روشن است؟" می توانیم به پرسش اصلی "چرا فضا تاریک است؟" پاسخ دهیم.
در هر متر مکعب از فضا مقدار بسیار ناچیزی ذرات کیهانی و عناصر هیدروژن , هلیم و .. وجود دارد که ما به آن خلاء می گوییم در چنین فضایی نور ستارگان به صورت مستقیم و بدون هیچ انعکاس وشکستی به حرکت خود ادامه می دهد. همانند نور یک لیزر که بدون پخش شدن راه خود را ادامه میدهد.


پس در فضا فقط می توان نقطه ای که نور از آن منتشر می شود را دید و هیچ شکستگی نوری دیده نخواهد شد و به همین دلیل فضا تاریک و بدون رنگ است.

پاسخ داده شد 9 آبان 1391 توسط سعید (32,120 امتیاز)
ماهیت نور یا روشنایی چیست؟
0 رای

خیلی ساده تر می توان گفت چون ذره ای برای انتقال نور وجود ندارد...

پاسخ داده شد 19 اسفند 1392 توسط ♪♪سینا♪♪ (460 امتیاز)
...