دو ماشین با سرعت یکنواخت 60 و 30 کیلومتر بر ساعت حول یک دایره به محیط یک کیلومتر در حال گردش هستندسرعت متوسط لحظه ای بر اساس مشاهدات بر حسب کیلومتر بر ساعت چقدر است؟؟؟

0 رای

دو ماشین با سرعت یکنواخت 60 و 30 کیلومتر بر ساعت حول یک دایره به محیط یک کیلومتر در حال گردش هستند. اگر مشاهدات سرعت در نقطه ای مفروض از محیط دایره و در یک بازه زمانی بقدر کافی بزرگ صورت گیرد، سرعت متوسط لحظه ای بر اساس مشاهدات بر حسب کیلومتر بر ساعت چقدر است؟؟؟

پرسیده شد 7 ماه پیش در دانشگاه توسط حسین

لطفا جهت درج پاسخ ، وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسشهای مرتبط

+5 رای
3 پاسخ
4,483 بازدید
0 رای
1 پاسخ
39 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
68 بازدید
+3 رای
0 پاسخ
31 بازدید
+6 رای
2 پاسخ
31,632 بازدید
...