آيا اجسام شعور دارند؟

0 رای

آيا اجسام شعور دارند؟
آيا اجسام هوش دارند؟
آيا اجسام به خودى خود كارى انجام مى دهند؟

پرسیده شد 7 ماه پیش در موارد دیگر توسط Mira

1 پاسخ

0 رای

خیر
شعور نیازمند وجود مغز پیچیده ای میباشد
انسان مغز پیچیده ای دارد و چون به درجه ی خود اگاهی رسیده است احساس میکند گرفتن تصمیمات تحت اختیار خودش است و شعور دارد در صورتی که انسان همانند کامپیوتری پیشرفته تصمیماتش قابل پیشبینی میباشد

پاسخ داده شد 6 ماه پیش توسط Sina.m13 (280 امتیاز)
...