چه مقدار از آب اکسیژنه 15 درصد را با آب اکسیژنه 35 درصد مخلوط کند تا در نهایت 200 میلی لیتر آب اکسیژنه با غلظت 20 درصد داشته باشد؟

0 رای

500 میلی لیتر از آب اکسیژنه به غلظت 15 درصد حجمی/حجمی در آزمایشگاه موجود است. مسئول آزمایشگاه قصد دارد 200 میلی لیتر محلول آب اکسیژنه با غلظت 20 درصد از محلول 15 درصد بسازد. ذکر این نکته ضروری است که محلول آب اکسیژنه غلیظ با غلظت 35 درصد به میزان کافی در آزمایشگاه موجود است اما به جهت صرفجویی هدف این است که بجای آب مقطر از آب اکسیژنه 15 درصد جهت رقیق سازی آب اکسیژنه غلیظ استفاده شود. چه مقدار از آب اکسیژنه 15 درصد را با آب اکسیژنه 35 درصد مخلوط کند تا در نهایت 200 میلی لیتر آب اکسیژنه با غلظت 20 درصد داشته باشد؟
در صورت سوال ذکرگردیده به جهت صرفجویی و از آنجایی که آب مقطر ارزانتر از آب اکسیژنه 15 درصد می باشد پس چرا به جهت صرفجویی؟
از آنجایی که آب اکسیژنه ماده ای ناپایدار بوده و نمیتوان در بلند مدت آنرا نگهداری نمود و اشعه ماوراء بنفش باعث خراب شدن و کاهش درصد این ماده می شود لذا منظور از صرفجویی صرفا دور نریختن آب اکسیژنه 15 درصد بوده و هدف استفاده از این ماده بوده و منظور این نبوده که آب مقطر گرانتر از آب اکسیژنه می باشد.

پرسیده شد 5 ماه پیش در شیمی نظری توسط ناشناس

لطفا جهت درج پاسخ ، وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسشهای مرتبط

0 رای
0 پاسخ
12 بازدید
+2 رای
2 پاسخ
166 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
45 بازدید
0 رای
0 پاسخ
17 بازدید
+3 رای
0 پاسخ
30 بازدید
...