وقتی یک لوله تو خالی را بطور عمودی و بطور کامل وارد یک ظرف اب کنیم آب به طرف بالا نمی رود به چه دلیل ؟یعنی در ابتدا دو طرف آن پوشیده باشد و هنگامی که وارد آب میشود،پوشش دو طرف ان را همزمان برداریم.

0 رای

وقتی یک لوله تو خالی را بطور عمودی و بطور کامل وارد یک ظرف اب کنیم آب به طرف بالا نمی رود به چه دلیل ؟یعنی در ابتدا دو طرف آن پوشیده باشد و هنگامی که وارد آب میشود،پوشش دو طرف ان را همزمان برداریم.

پرسیده شد 5 ماه پیش در فیزیک کاربردی توسط آریانا (580 امتیاز)
بازنگری شد 5 ماه پیش توسط آریانا

2 پاسخ

0 رای

فشار هوای توی لوله با فشار هوای اعمال شونده به آب برابر است مسلما آب از لوله بالا نمیرود.

پاسخ داده شد 5 ماه پیش توسط آران (4,720 امتیاز)
0 رای

یک قانونی هست به نام سطح برخورد. سطحی از لوله را که ما به اب می اندازیم در نظر بگیر اگر این سطح کم باشه خب طبیعتا مقاومتی که جسم روی اب نشون میده کم میشه

پاسخ داده شد 4 ماه پیش توسط علیرضاعلایی (80 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

0 رای
0 پاسخ
20 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
502 بازدید
–1 رای
3 پاسخ
72 بازدید
0 رای
3 پاسخ
358 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
869 بازدید
...